Aktuálně nabízím nezištnou pomoc pro zdravotní zařízení a zdravotníky, včetně dalších pracovníků složek integrovaného záchránného systému formou IT služeb (vzdáleně) + SERVIS (Praha a okolí)…v případě nutnosti dojedu

Vážím si Vaší statečnosti!!!

Tato nabídka nezištné pomoci platí pro domovy pro seniory i seniory – jednotlivce, včetně lidí postižených nouzovým stavem
.
(pomoc je poskytována vzdáleně)

KONTAKT:
722 10 70 70
Mário Pohl Siegel

Vyhledávání, zpracovávání a vyhodnocování informací


► Služby jsou poskytovány pouze smluvním partnerům

► Informace jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů v mezích zákona

► Práce s citlivými informacemi a možnost podepsání smlouvy o mlčenlivosti

► Z finančních prostředků získaných za tyto služby je dotován bonusový program v projektu mojespojka.cz