Vyhledávání, zpracování a vyhodnocení informací


► Služby jsou poskytovány pouze smluvním partnerům

► Informace jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů v mezích zákona

► Práce s citlivými informacemi a možnost podepsání smlouvy o mlčenlivosti

► Z finančních prostředků získaných za tyto služby je dotován bonusový program v projektu mojespojka.cz